More with TROLLER (en translation)

TROLLER är ett hjälpmedel i många andra situationer.
Här kan du se exempel på vad du mer kan använda den till.