Köpvillkor P-Invent

KÖPVILLKOR P-Invent ab 

1. Köp 

Vid beställning träffas avtal om köp först när P-Invent AB mottagit beställningen.
Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. 
P-Invent AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.

2. Priser

Vid köp inom Sverige anges varje vara med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som P-Invent AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet. 

3. Frakt 

Vid inkluderad fraktkostnad gäller det endast för Sveriges fastland. Fraktkostnaden kan komma att ändras och ibland vara rabatterad. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan. 

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Faktura (endast inom Sverige)
Avgiften för att betala mot faktura är 0 kronor.
Betalningsvillkor: Vid fakturabetalning gäller 20 dagar från det att varan skickats. Vid utebliven betalning debiteras ränta och avgifter enligt gällande praxis.  

4.2 Faktura sänds via e-post om inget annat anges i beställning.


5. Leveranser

Beställningar som görs på helgfri vardag levereras normalt inom 4-5 dagar inom Sverige.

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager.

6. Leveransförseningar 

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  

7. Transport 

P-Invent AB ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss. 

8. Skadade varor 

När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.  Har du mottagit en felaktig eller skadad vara anmäl det till genast transportföretaget, fotodokumentera skadan. Kontakta oss så snart som möjligt via e-post till info@p-invent.se,

10. Reklamationer 

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post info@p-invent.se innan du skickar något. Lägg med fakturan/kvittot så vi kan identifiera returen. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss.

12. Reservationer 

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan. 

13. Skydd av personuppgifter I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall e-post info@p-invent.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter .

Under 2018 ersattes PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. 

15. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.